Temno modri lasje

Moj bratranec ceni igranje z lasmi, ponavadi ga lahko potegne¹, brusi in napi¹e¹. Prav tako se absorbira v njej, da si ¾elimo, da bi celota izgledala popolno, da lahko eno pletenico ¹estkrat postavimo, ves èas obleèemo lase za lase na njo ali vstavimo man¹eto. Najbolj si ¾eli ¹olske predstave in se z njimi zbira. Njena konèna kreacija kraljice zloèinka je bila tudi lahka in ¾elim popolno prièesko in obleko. Na zaèetku mi je mama pletila ducate pletenic z loki. Kasneje je ta èudoviti enajstletnik rekel ne, ne, in ne enkrat. Pravzaprav bom èakal v kodrastih laseh ... in se je zaèelo. Pol ure vodenja opravlja svoje delo. Izgledala je lepa kot edina princesa. Toda ko ostane z aristokrati, je premislila dovolj hitro. To ne pomeni, da je od zaèetka namestitve minilo samo dve uri. Neprièakovano ... popolnoma spremenila pogled, vendar v njenem slogu je zvenelo malo bolj "nieeee, ne maram, ne spomnim se nièesar o kraljici, kaj veliko njenih podrejenih". Spra¹evala se je za novo prièesko, zlo¾ene lase v ohlapno koko ko¾o. Ker, seveda, kot je ustvarila zgoraj, imamo zdaj spoznanje, da si ustvarjamo lase, zato je vse ¹lo zelo hitro. Njena mama, po eni strani, od drugih in v nekaj minutah je bila pripravljena.

Catch Me, Patch Me!

Oglejte si ponudbo sponk za lase